Funker bare "High Speed Copy" på dvd -R og -RW på pioneer dvd opptakere?
enn RAM?