hvilke dvd opptakere kan i dag kopiere fra HDD til dvd plater å få disse i 16:9 format???
kan man også få DV opptak fra HDD til dvd plater i 16:9??