Har problemer med å få bilde når jeg kobler component fra receiver til dvd og fra tv til receiver. Har fulgt oppskriften som står beskrevet under. Hadde før jeg fikk Marantz DV-8300 en Sony dvp900 som dette gikk med. Problemet er at jeg ikke får det til med Marantzen. Får bare screenbildet fra receiveren. Noen som kjenner til receiveren og dvd-spilleren?Forklaring på hvordan dette skal gjøres!
"Du må koble opp komponentkabler av god kvalitet (det første ledd i denne sammenhengen er faktisk det viktigste) mellom DVD og forsterker (velg en av de 6 inngangene på forsterkerens bakside). Videre kobler du fra en av de to tilsvarende komponent-utgangene på forsterkeren opp et sett komponentkabler som du strekker til TV'en din. Ideelt sett ikke alt for lange kabler.
Deretter går du inn i menyen på Z9 for å bekrefte innstillinger under "Video"-avsnittet. Jeg vil, som nevnt, anbefale 720p-innstillingen for å kunne kjøre progressive signaler ut til skjermen/TV'en. NB!:Husk også på å sette videoprosessoren i ON-posisjon."