Jeg har nettopp bestilt en DVD-opptaker med Firewiretilkobling, og det jeg håper på, er at det er mulig å bruke denne mot en Firewire harddisk, slik at jeg enkelt kan utveksle data via en slik harddisk med PC.

Har noen erfaring med dette (uavhengig av opptakerfabrikat), eller vet om det går an?