Hei - kan en DVD HDD opptaker (Pioneer DVR-930 eller Sony RDR-HX1010 – ikke kjøpt inn enda…) settes opp slik at de kan brukes mot to TV’er (som står i to ulike rom) og 1 projektor?

For å snu på spørsmålet – vil en SCART-splitter virke fra SCART utgangen på DVD opptakeren, slik at 1 SCART kabel kan gå til hoved-TV, og den andre mot ekstra TV’en?

Går ut fra at det holder å koble projektor opp mot kun HDMI-utgangen, eller må den også tilkobles SCART-utgangen på DVD HDD-opptakeren?!?

Info: DVD HDD opptakeren, projektoren (ikke kjøpt inn enda...), UPC STB’en og ekstra TV står fysisk i samme rom (kjellerstue). Hoved-TV står i rommet over (stue), men kan styre både STB’en og HDD/DVD’en med egne IR-sendere som er limt på IR-mottakerene på hhv STB’en og HDD/DVD’en. Jeg er klar over at jeg selvsagt ikke vil kunne se på (eller se på og samtidig ta opp) to ulike digitale kanaler samtidig, men: Vil jeg kunne se på DVD på ekstra TV i kjellerstue samtidig med at hoved-TV gjør opptak på en digital kanal?

Det jeg ønsker er:
- Kunne se på/gjøre opptak på DVD HDD enheten fra begge TV’ene (til ulik tid)
- Vise DVD på ekstra TV + projektor
- DVD HDD opptaker må kunne ta opp digitale sendinger fra UPC (derfor koblet til STB’en) HDD’enheten

Vil oppsettet virke?

På forhånd - tusen takk for all hjelp !!