PDC på en dvd opptaker? Det står som et valg der du kan sette ON eller OFF i menyen. Men hva er det jeg setter on eller off?