10. april kommer Panasonic med en ny generasjon DVD-opptakere i Japan.

500GB, HDMI, Ethernet, oppskalering til 1080P, pris tilsvarer 9kNOK
400GB, HDMI, Ethernet, pris tilsvarende 7400 NOK
250GB, HDMI, VHS, pris tilsvarende 8kNOK
200GB, HDMI, pris tilsvarende 6200 NOK

Alle med både digital og analog TV, tuner for opptak fra 2 kanaler samtidig. Den med VHS kan visst ta opp fra 3 kanaler samtidig. Usikker på hva de bruker Ethernet til.