Ny modell fra LG, med HDMI (oppskalering til 720p og 1080i), prisen i Europa ligger på ca.99£ dvs. godt under 1000 kr. En ny bunn er nådd for spillere med HDMI ??

Mer info finnes på: www.lge.de