Er det noen som har noen tips til hvordan man får best bilde mellom 1920 og Panasonic PA30 plasma. Begge har progresiv scan. Skal da begge enheter stå på progresiv eller holder det at en av komponentene gjør jobben?
Et det ellers noen som har tips for best mulig bilde?