Jeg vurderer å kjøpe en slik DVD opptaker.
Etter å ha lest gjennom manualen sitter jeg med en rekke spørsmål
som jeg gjerne skulle hatt svar på. De første spørsmålene er generelle
og kanskje litt "dumme" men jeg husker ikke hva som er forskjell på platene.

- Hvorfor kan en ikke spille inn på samme format/plate som en
kjøpe-DVD (DVD Video) ? Er DVD+R-DL omtrent det samme ?

- Er alle DVD+/-R platene i utgangspunktet spillbare i alle DVD-
avspillere (hvis en ser bort fra evt. problem med platehastighet) ?
Hvis ikke, hvilket format er mest kompatibelt ?

- DVD+/-RW platene er kanskje ikke spillbare i alle DVD-avspillere ?

- Hva brukes DVD-RAM til og av hvem ?

- Hva må jeg gjøe med Photo-CD platene mine når opptakeren ikke
støtter formatet ? Konvertere dem til JPEG-filer via PC ?

- 'Progressive' kan bare velges når en bruker Component Video Out
ifølge manualen. Hva med HDMI-utgangen, påvirkes ikke denne også ?

- Når et RGB-signal kommer inn, f.eks fra en satellitt-mottaker
vil dette bli digitalisert og sendt videre til TV'et over HDMI-
uttaket samtidig som det analoge bildet blir sent ut via SCART ?

- Kan regionskode-beskyttelsen fjernes fra opptakeren ?

- Kan DV-inngangen brukes for å overføre film/video digitalt fra en PC ?

- Brukes PDC/VPS-signal i Norske TV-sendinger (v/timer-inspilling) ?

- Kan en spille inn fra 2 ulike kilder samtidig på HDD og DVD ?

- Kan en spille inn fra en kilde samtidig som en velger å se på en
annen "live" (dvs. ikke et opptak) ?

- Når opptakeren er utstyrt med en 12 bit/216 Mhz DAC (digital->analog
converter) "som sikrer topp bildekvalitet" så gjelder det signalet som
blir sendt analogt til et TV. Kan en gå ut fra at dette også gjelder
i den andre retningen ved digitalisering og innspilling av et analogt
inn-signal eller blir dette aldri oppgitt ?
ADC (analog->digital converter) blir aldri nevnt i noen spesifikasjoner.
Skulle det ha stått ADC/DAC i spesifikasjonen i stedet for bare DAC ?

- Opptakeren støtter ikke Div-X formatet. Er det mulig å konvertere en
film i dette formatet via en PC til noe som kan vises av spilleren ?