Ikke så lett å vite hvor denne tråden hører hjemme. Men jeg har koblet en Panasonic DVD S97 til en BenQ prosjektør med en DVI kabel fra prosjektøren til DVD spilleren og så en overgang ved DVD spilleren over til HDMI.

Problemet er at det da blir en veldig lang og tung kobling bak på DVD spilleren og når den henger ned så blir kontakten inne i HDMI på spilleren dårlig slik at det oppstår prikker i bildet. Eneste måten å overkomme dette på er å holde/presse HDMI kontakten godt inn i spilleren, helt vannrett.

Så mitt spørsmål er todelt:
Er det noen som vet om det finnes en DVI->HDMI overgang som har en kort kabel på f.eks 10 cm. Ville i så fall avlaste koblingen bak på DVD spilleren.

Eller er det noen som vet om det er kvalitetsforskjeller på HDMI-DVI overgangene? Er det noen som har bedre passform enn andre og derfor oppnår bedre kontakt? Erfaringer?