Enda en lekkasje fra IFA: Philips DVDR720 oppgraderes til Philips DVDR7300H
-250 GB
-HDMI
-iLink for DV inn
-Kan opskalere. Har ikke detaljer, men den skal klare opp til 1080i.

Veiledende pris blir også oppgradert: 600 Euro

http://avforum.no/avnytt/showproduct.php?product=532