som emnetittelen sier så er det noen som vet om en slik dvd opptaker .
den må også ha jukebox funsjon