Sliter litt med innstillingene på Sonyen. Jeg har koplet en scart mellom satelittmotageren og Line inn 3 scarten på Sonyen, hvordan skal da innstillingene i menyen være for at jeg skal klare å spille inn noe ?
Sikkert noen som vet dette. :wink: