hvo får en kjøpt oginal fjernkontoll til
PIONEER DVR-440H 80 GHD DVD OG OPPTAKER
eller finnes det alernativer så jeg får spilleren til å virke