Jeg har pensjonert min 7 år gamle Panasonic DMR-E50, som ikke har hatt et feilskjær, og skaffet meg 2 Pioneer DVD-opptakere med harddisk. Modellene heter DVR-550 og DVR-LX60.
Når jeg starter et opptak direkte fra satellittuner til plate, så starter alltid harddisken opp, selv om jeg på forhånd har satt den i "dvalemodus". Dette er unødvendig, og medfører unødvendig bruk av harddisken.

Mitt spørsmål er dette: Hvis/når harddisken en gang slutter å virke, vil det da også være umulig å ta opp direkte til DVD-plate?

Det kan virke slik, siden harddisken alltid starter opp ved opptak til plate.
Isåfall er det en ganske så dårlig løsning.