Har i dag Canal Digital som leverer TV-signaler (både digitale og analoge). Opptak gjøres vha. et Hauppauge TV-kort i en PC som legger filene (analoge mpeg2) på en NAS-disk. Filene er således tilgjengelige for alt jeg har av utstyr knyttet til hjemmenettverket (bla. DLNA).

Finnes det noe opptaksutstyr som kan erstatte PC-løsning for opptak og legge filene på et "vanlig" ukryptert format eksternt som f.eks. en NAS-disk (MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, WMA, VOB, DivX)? Har ingen krav til digitale opptak. Heller ikke HD. Det er tilgjengelighet og fleksibilitet som prioriteres.