I en test av Samsungs HD935 står det at "refresh raten" er fast på 60hz ved oppskalering til 720 p og 1080p, og at dette derfor gir en del støy hvis man bruker PAL-discer med "native" oppløsning på 576p/50hz. Betyr dette at spilleren egentlig bare er egnet til NTSC-discer hvis man skal utnytte oppløsningen fullt ut via DVI?