Overveier disse spillerne:

Marantz Europe

Onkyo Europe - BD-SP807

...som rene bildemaskiner i en grei hjemmekino, der en litt aldrende H/K receiver er drivende kraft for høyttalerne. Kjører 5.0. Planlegger å benytte prosessor i BD-spiller og kjøre analog ut, og "sound direct" gjennom receiver. Noen begrunnede synspunkter på hvilken spiller som vil gi best resultat lyd og billedmessig?
Ved å gå litt grundigere inn i materien og studere bruksanvisning etc, har disse spillerne mange likhetstrekk. Noen som kjenner til om de har noen felles tekniske løsninger, eller er basert på samme grunnkonstruksjon?

Mvh
Honkey