Hva er fordeler / ulemper med LCD kontra LED ? Jeg ser at LED-TV har høyere pris enn LCD. Med utgangspunkt i en LCD - 100 Hz, hva bør prioriteres av LCD - 200 Hz og LED - 100 Hz ?