Har en Panasonic TH-PX70 fra 2007
Vil jeg få bedre bilde med en LG PS3000??