Har nå prøvd å oppgradere firmwaren på min LE46A656A1FXXC, og den nekter plent å søke lenge etter firmware. Følger oppdateringsprosessen fra Samsung sine sider, og har prøvd å lese meg frem på forumene på avforum.com samt et tysk jeg ikke skjønte bæret av. Ellers var det noe diskusjon rundt renaming av fila etc. Er det noen som har tips til hvordan jeg kan gjøre dette på enklest mulig måte?

På forhånd en stor takk! :-D