Er det forskjeller på disse mht input-lag?

Er det forskjeller på disse mht bildekvalitet?

LE46A686, LE46A756 eller LE46A856?