Er det mulig å sette denne TVen til å starte rett i AV-modus??? Når jeg slår på starter den kun i tv-modus, hvor jeg ikke har noen signaler.... Alt er koblet til via HDMI... (Bluray og HD-PVR decoder). Var ikke problem da jeg brukte scart, men med HDMI starter den ikke automatisk over på AV-modus... Noen som vet hvordan jeg endrer dette??? Litt irriterende å måtte slå over hver gang jeg slår på TVen.....

Fant løsningen på en annen plass i forumet... Hva menes med hotell-meny???