Hei alle sammen!

Min Samsung LE40A556 oppfører seg litt rart.

Noen ganger, når jeg bruker kildene ext 1 (PVR) eller ext 2 (DVD), går tv'en i standby eller hopper over til analogt TV signal. Dette skjer som regel gjentatte ganger når det først setter i gang og går over av seg selv etter noen ganger.

Når TVen skifter kilde eller går i standby kommer det en pipelyd som er identisk med lyden som kommer ved bruk av Touch-knappene på frontpanelet.


TVen er tilkoblet PVR og DVD via SCART og Antenne via link på PVR.

Hvis noen har noen ideer her settes det stor pris på!