Flyttet til annet forum, postet det feil.

Sorry....:?