satte opp en universal fjernkontroll mot en gammel crt tv. Søkte gjennom kodene som var på fjernkontollen men standbylyset på tven startet kun å blinke.

Tok ut kontakten men lyset bare blinker uten mulighet for å slå den på.

Er det mulig å kortslutte noe med kun å teste ir koder som fungerer?