Har fått et brev fra forhandler 4 måneder etter at jeg reklamerte på en defekt tv om at de savner et garantihefte som skulle vært levert med tv'n. Fikk bytta til ny tv da jeg leverte den defekte. (Fikk da en tv som allerede var pakket ut og uten noe dokumentasjon).

Det er et grått hefte med påskriften: ”PAN EUROPEAN GUARANTEE".

Videre sier de at det er et krav for å få garanti at dette heftet blir sendt inn.

Kan de komme med et slikt krav 4 måneder i etterkant? Kan ikke finne noe slikt hefte eller huske at jeg noen gang har hatt det.