Denne ligger på nett til 7000 kroner. Er det er fornuftig kjøp eller er det andre tv´r til samme pris jeg burde vurdere?

Kim