Jeg vet ikke om det er auto-kontrast eller hva, men skjermen viser herlig sort bilde når det er mørkt.
Men når det kommer så og så mange lyse elementer i bildet, så booster hele skjermen lyset så det sorte blir grått.

F.eks hvis det går en rulletekst, med hvit tekst på sort bakgrunn, så er bakgrunnen helt sort.
Men kommer det mye hvite bokstaver, så ser jeg at skjermen plutselig dimmer opp og blir lysegrå.
Så når de store bokstavene er forbi, dimmer den ned igjen.

Irriterende!

Jeg mener å huske fra den gang jeg kjøpte apparatet, Panasonic PV60, at det visst nok har en eller annen CAT-eye eller noe som som gjør dette automatisk.

Jeg vil heller beholde skjermen helt sort. Hvordan skrur jeg av denne kompensasjonen?