Var ikke BARE Philps, men masse annet og fra IFA!
PHILIPS IFA 2008