Jeg har en Panasonic TX-32LX60F, og lurer på om jeg kan koble denne til PC via HDMI? Eller må jeg bruke Tatung MCAK'en. I bruksanvisningen til Panasonic-tv'en står det bl. a. "Anvend ikke TV-apparatet i en uavbrutt periode sammen med TV-spill eller PC." Og under beskrivelse av innganger står det at man ikke må koble til en PC med TTL-utgang (5 V.). Og til slutt, under beskrivelse av HDMI-inngangene står det at det ikke er "beregnet" til bruk med PC. Betyr dette at jeg KAN koble til PC'en via HDMI?