Det kommer en svak durelyd fra tv når jeg skal se dvd. Hva kan dette være? Ingen ulyder fra tv utennom dette. Tven er av Type LG 32,3000.
Noen som har tips?