Har følgende oppkobling:
Topfield 4000 scart til Philips DVDr75 scart videre til Philips 32PW6322. Scart kablene er av bra kvalitet, ikke de dyreste, men sånn ca midt på tre.

Ved kobling fra topfield direkte til TV er bildet bra, dog ikke sentrert mitt på skjermen i 4:3 modi. Men, ved overnevnte konfigurasjon får jeg en forstyrrelse på bildet som fortoner seg som diagonale striper/forstyrrelser.
Forstyrrelsene viser best på grønne og blå bakgrunner.

DVD opptakeren har RGB pass through (har fått dette bekreftet av Philips), men alikevel blir det innført en forstyrrelse. Jeg er derfor tvunget til å kjøre signalet fra dekoderen via "dekoder kanalen" på DVDr'en, men bildet blir da litt "grovere" (har en mistanke om at bildet da blir prosessert av DVD opptakeren). Desverre er det kun en RGB inngang på denne tv'en.

Videre er det ganske pussig at ved å flippe mellom TV/SAT funksjonen på dekoderen, så vil signalkilden switche mellom RGB og kompositt når DVD'en er av, men når DVD er på går faktisk stripene/forstyrrelsen vekk, og signalet er da RGB. Dermed er jo gjerne problemet løst, men dette betinger jo at jeg har på DVD'en + å trykke på TV/SAT knappen. Det skal jo ikke være slik.

Et tips jeg har fått er at det kan ha noe med syncen å gjøre, sync på egen leder eller på grønn. at det muligens et krasj i RGB standard?

Noen som har opplevd noe ligenede?
:?:

Jeg har sett samme effekt (diagonale striper/forstyrrelser) hjemme hos flere andre samt ute på en elektronikkforretning, men jeg har bare sett denne effekten på Widescreen TV'er.

Quick fix anyone?

:idea: