Har en Panasonic 50" PZ70 som er perfekt med unntak av et svakt grønnstikk. Er det noen som vet om det er mulig å kalibrere dette vekk i service menyen? Har noen vært inne i servicemenyen og gjort noen endringer? Går det an å ISF kalibrere denne TV'en?