Når bildeformat er satt til skanning så synes det en prikkette strek øverst eller nederst utenfor bildet. Det er noen få kanaler dette gjelder for på CD hd dekoder. Velges forholdet til16/9 så er det fint, men da blir bildet for stort og forholdet blir feil.