Noen som har erfaringer med denne?
Er det 1:1 pixelmapping over DVI eller VGA?
Hvordan fungerer den til PC-bruk?