Som overskrfiten sier:

Er det noen oppdateringer som man kan/burde gjøre på HD-tver?

Erik