Noen som har erfaringer med dette apparatet? Hva vil være en god pris å kjøpe dette brukt for? -- eller finnes det andre og bedre alternativer i det samme segmentet?