Har lyst til og kjøre inn skjermen min (PV600) , men et par ting jeg er usikker på.

Hvordan kjører jeg snø? Drar ut tv kontakten og setter på en tom kanal med "salt og pepper"?

Hvor lenge bør jeg kjøre snø av gangen...kan jeg gjøre det flere døgn i sammenheng uten fare?

Hvordan bør kontrast og lys-styrke vøre under snø-kjøringa....lavt/høyt stilt?