Jeg sliter med at posisjonen på bildet på tv'en (37WL66Z) er noen centimeter for høyt. Dette gjelder bare når jeg kjører via scart 1, blir noe bedre om jeg kjører via scart 2, men der blir bildet dårligere.

I scart modus får jeg heller ikke lov til å justere bildet vertikalt, bare horisontalt.

Noen ideer om hva jeg kan gjøre?