Ser ta det "hakking" på bildet ved bevegelser på et par dvd filmer i det siste (Lost in america og Empire falls). Har prøvd både å justere deinterlacer på dvd'en (mellom auto/film/video), samt å kjøre interlaced in i Plasmaen og la den gjøre jobben. minst hakking ble det når Plasmaen deinterlacet.

Hva skyldes hakkingen på disse filmene?