Ηei

Ser etter nytt TV
Har kabel - tv, utenom det kommer tv
tven til å bli koblet til PC for filmvisning osv.

Spesifikasjoner bør være noe sånn som:
- Størrelse: 37-42"
- Pris: ca 15-20 000
- Gode tilkoblingsmuligheter

Om dere har noen gode forslag som ligger litt utenfor prisklassen, evt størrelsemessig er det likevel bare å skrive

Paa forhaand takk for alle svar