For å fortsette litt på off topic.

Store innkjøp gir lavere priser, så samt du har ett effektivt lager og selvom du kjøper inn stort har en høy omløpshastighet. Selvsagt blir det store ekstra kostnader hvis du kjøper inn alt for stort 4 ganger i året, kontra å få inn partier hver 14. dag som er borte før det neste kommer. Det man må huske på hvis man kjøper lite og ofte er at ordre kostnadene ofte gjør dette samlet sett dyrere. sånn tilslutt vil det være forskjell på innkjøpene til en kjede som omsetter for 12 milliarder og en som omsetter for 4 milliarder selvom de kjøper inn like ofte. Store innkjøp gir lavere priser så lenge varene har kortest mulig lagringstid.

(foresten Expert skal "kopiere" elkjøps sentral lager)