http://www.hardware.no/nyheter/tv/tv...harddisk/25107