Kan noen fortelle meg om den analoge lyden blir vesentlig dårligere om den går via TV(FDE436) enn om den går rett fra dekoderen(Force315C) til reciveren. Digital lyd får jeg ikke brukt da jeg bare har optisk inngang på anlegget.