Når jeg setter i ei DVD plate i min LG7800H og kjører bildet ut via HDMI utganngen til DVI inngangen på plasmaen min får jeg flimrete bilde,streker+++
altså en sperre! norske filmer og brente går helt fint. Hvorfor? Hva kan jeg gjøre?