Jeg har Pio436FDE, hjemmekinoanl.Pio77H og en Force315 digital kabel dekoder. Håper noen kan hjelpe meg med råd om oppkobling for best mulig bilde. Dekoderen har 2 scart utganger (video og tv) skal jeg koble en til tv og en til dvdopptageren eller er det bedre å koble tv ut til dvdopptageren og videre derfra til tv meg komponent kabel ?
Jeg har heller ikke greid å få lyden fra tven til forsterkeren da jeg ser på tuneren som er i tv.
Sender CD digitale lydsignaler som kan overføres via den digitale coax utgangen på dekoderen ?
All hjelp tas imot med takk.