Har noen spårsmål angående folkeplasma/LCDÈNE TIL QP VISISON.hAR SELV EN QP 42 hdh05 PLASMA som jeg er kjempefornøyd med.
Men saken er at en arbeidskollega av meg som har tenkt å gå til innkjøp av en QPV 32 LCD HD-05.
Er det noen her på forumet som har erfaring med denne.???