HDTV er en ny standard for digitalt fjernsyn. Standarden spesifiserer først og fremst spesifikasjonene for tv/projektor. Spesielt spesifiseres oppløsning (definert som pixel i bredde og høyde), oppdateringsfrekvens (bilder pr sekund) og linjefletting (interlace).

ATSC har spesifisert en standard for en rekke (18) forskjellige tv-formater. Først følger en kort oppramsing av disse formatene, deretter en kort kommentar.

High-Definition Television (HDTV) Monitor
Display Scanning Format: Has active vertical scanning lines of 720 progressive (720p), 1080 interlaced (1080i), or higher
Aspect Ratio: Capable of displaying a 16:9 image (1)

Enhanced Definition Television (EDTV) Monitor:
Display Scanning Format: Has active vertical scanning lines of 480 progressive (480p) or higher
Aspect Ratio: None specified
Audio: Receives and reproduces, and/or outputs Dolby Digital audio

High-Definition Television / Enhanced Definition Television / Standard Definition Television
Receiver: Receives ATSC terrestrial digital transmissions and decodes all ATSC Table 3 video formats

HDTV-ready
En standard for tv/projektor som er i stand til å vise HDTV-materiale, og utnytte dette til å gi "high definition". Altså en slags garanti for at om du kjøper tv-en nå, vil du være i stand til å se morgendagens HDTV med høyere oppløsning enn dagens SDTV. Merk at tv-tuner gjerne må kobles til eksternt.


Q: Trenger jeg HD tv for å se HD sendinger?
A: Alt taler for at du kan fortsette å bruke den gamle svart-hvit tv-en lenge enda. TV er en "public service", og publiken er konservativ. Derfor vil innholdsleverandører og regulatører ta skritt for å sikre at flest mulig kan ta del i innholdet, også de som gir beng i lyd og bilde. Du kan måtte kjøpe en tuner som kobles opp mot sat, kabel, antenne eller et ip-nett. Men ut fra denne vil egnede kontakter for dagens og fremtidens monitorer forhåpentligvis finnes.

Q: Vil HD tv gi bedre eller dårligere bilde enn SD tv på SD sendinger?
A: Hvis alt annet holdes likt (lysstyrke, kontrast, etterslep) vil HDTV sannsynligvis ikke ha noen spesiell fordel (eller ulempe) i forhold til SDTV når sendinga er i SD-oppløsning. Generelt er det en fordel å ha 1:1 pixel mapping, altså akkurat like mange pixel på skjermen som innholdet leveres i. Hvis man ikke har dette, er multippel (dobbelt så mange, halvparten så mange) en god erstatning. Men om skjermen er høyoppløselig og innholdet ikke er det, taper man neppe noe på å ha høy oppløsning på monitoren.

Q: Vil SD tv gi bedre eller dårligere bilde enn HD tv på HD sendinger?
A: alt annet likt : dårligere

Q: Er oppløsning det eneste som teller på en monitor?
A: Selvfølgelig er ikke oppløsning alt som teller, og både ting som kan måles, og ting som du bare ser med det blotte øyet bør tas i betraktning. Etterslep vil være irriterende uansett om du har 1080 eller 576 linjer i bildet ditt.

Hvis forholdet mellom monitor-størrelse og avstand er slik at skjermen dekker en liten del av synsfeltet vil fordelen med HDTV praktisk talt forsvinne. Motsatt vil sannsynligvis de som ser på tv med projektor og 100" lerret eller stor plasma/lcd-skjerm være de som tjener mest på HD-oppløsning.

Q: hva er best av 720p og 1080i?
A: søk på forumet her. Masse meninger...

Q: [putt inn codec] er ikke "ekte HD" fordi bitraten er for lav
A: ATSC-standarden spesifiserer såvidt jeg vet ikke codec, og derfor gir det ikke mening å snakke om "ekte" og "uekte" her. Hvis signalet har 720p linjer med informasjon er det i utgangspunktet et HD signal. Hvis codecen har forvrengt signalet og gir dårligere bilde er dette et separat problem.

Q: når/hvordan får jeg se HD?
A: Noen heldige har DVHS-spillere med HD materiale. Noen få utgivelser finnes i Windows media HD (for PC). En kanal (euro1080?) sender HD sendinger på sat. i europa. Ellers kan digitalt (SD) sendinger fås via sat., kabel og over luft (prøvesendinger fra Tryvann). HD over kabel og luft tror jeg ligger langt fram i tid, men på sat. kan ting skje fortere.

Knut Inge